بیشترین تعداد همراهان طب‌کال را افراد بین سی و پنج تا چهل و پنج سال تشکیل‌می‌دهند. یعنی متولدین سالهای پنجاه و چهار تا شصت و چهار؛یعنی اوج انقلاب و جنگ و گرفتاری های مردم. نه انقلاب، نه جنگ، و نه این کرونای این روزها از پس طبیعت بشر برنیامده! میل طبیعی به عشق، به ازدواج، به فرزندآوری و هر آنچه بر مدار طبیعت است.

اگر برای بارداری برنامه‌ریزی می کنید، یا اگر مهمان کوچولوی عزیزی بی توجه به برنامه‌ریزی‌های شما و همسرتان غافلگیرتان کرده، طب‌کال با تیم مجرب متخصصین زنان و زایمان خود در کنار شماست.

با سامانه «طب‌کال» شما می توانید در هر زمان و هر مکان، در رابطه با دغدغه های پزشکی خود از صدها پزشک متخصص مشاوره بگیرید. 
کافی است از طریق اپلیکیشن یا وبسایت با پزشک مدنظر خود وارد گفتگو شوید.